top of page
Bæredygtig klimatilpasning 

KLIMALANCEN

pexels-noelle-otto-906023.jpg

Beskyt Farum Sø

Ingen kan løse alt, men sammen kan vi gøre en forskel.

Mål er at bevare kvarterets gode kloakker OG reducere overløbene til Farum Sø under skybrud. Med din og dine naboers deltagelse i projektet kan vi skabe bæredygtig klimatilpasning, der gør en forskel.

Besigtigelse uden forpligtelser

Er du borger i Farum Vest, kan du få Klimalancen på besigtigelse i din have. Vi vil sammen med dig finde enkle løsninger, som er egnet i din have, og som samtidigt reducerer overløbene til Farum Sø. Og besøget af Klimalancen er allerede betalt af Novafos. Efter besigtigelsen i din have sender vi en rapport til dig, så du hurtigt kan komme igang.

Skybrudsventilen

Som en del af projektet tilbyder vi også Skybrudsventiler, som du også får gratis. Skybrudsventilen er en ventiler der placeres under dit nedløbsrør. Almindeligvis vil vand fra taget løbe i kloak, men under skybrud vil ventilen lukke og lede vandet ud i din have, hvor det ikke gør skade, i stedet for at det potentielt ender som kloakoverløb i Farum Sø.

Book en besigtigelse

Er du borger i Farum Vest, og ønsker en besigtigelse, kan du booke en besigtigelse her.

bottom of page