top of page
Search

Bæredygtig Klimatilpasning

Updated: Jul 25


Pilotprojekt i Roskilde fra april til september 2022


I Roskilde har vi hjulpet husejerne med at reducere oversvømmelser derhjemme, hos naboerne og i fjorden.

Vi besøgte og udarbejdede skitseprojekter i 125 haver. På ca. 12 arbejdsuger fik vi skybrudsafkoblet omkring 5000 m² og borgerne fik ny viden om bæredygtig afledning af vand fra skybrud, så de fremover kan undgå oversvømmelser og belastning af kloakkerne.


Pilotprojektet blev finansieret af forsyningsselskabet Fors A/S, LB Forsikring og støttet af Roskilde


I kan få besøg af Klimalancen, hvis i er minimum 10 husstand, der går sammen. Pris efter aftale.Husk din boligforening, eller vej kan få besøg af Klimalancen, hvis i er minimum 10 hustande der går sammen. Pris efter aftale.


18 views0 comments

Recent Posts

See All

STOPPESTEDER I NÆRHEDEN AF DIG

bottom of page