top of page
montører 11-kopi.jpg

Spørgsmål og svar

Find svar på de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med Klimalancens arbejde. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor giver et skybrud oversvømmelser? Skybrud er voldsom regn, der falder på kort tid. 15 mm på 30 minutter er mere end kloakkens kan rumme og transportere. Almindelig regn fx 15 mm på 15 timer giver ikke oversvømmelser, fordi kloakken så kan følge med.

Hvorfor laver forsyningen ikke bare større rør og bassiner? Ansvaret for kloakkerne er forsyningens. Men afledningen af vandet sker i din have. Så hvis I arbejder sammen, går det hurtigere, er mere bæredygtigt og meget billigere – også for dig. Ved at gå mere bæredygtige veje ved at lave klimatilpasning OG bevare de eksistere kloakker, kan vi begrænse udledning af CO2 i store tunge anlægsprojekter.

Hvad er en stikledning? Det er et rør som forbinder din samlebrønd med hovedkloakken. De fleste rør har en dimension der svarer til to nedløbsrør. Har du flere end to nedløbsrør på dit hus vil et kraftigt skybrud skabe oversvømmelser, selvom der var uanet plads ude i kloakken. ganske enkelt fordi vandet ikke kan nå at komme ud af brønden.

Kan jeg få tilbagebetalt tilslutningsbidrag, hvis jeg afkobler vandet? Overordnet er der flere kompensationsmuligheder, det kommer an på hvor meget, der afkobles. Men du kan ofte få et engangsbeløb. Dog skal du skal selv sørge for afkoblingen. Læs mere hos din kommune eller dit forsyningsselskab.

Kan jeg få reduceret min regning / afledningsbidrag / vandtakst? Nej. Men muligvis på sigt. Løsningerne reducerer behovet for investeringer i store anlæg under vejene. Så med din og dine naboers indsats kan vandtaksterne holdes på et minimum, fordi klimatilpasning på matriklerne koster ca. 30 gange mindre end nye større kloakker.

Vandet kommer ind i mit hus, men ikke gennem mine afløb. Hvad skal jeg gøre? Vand kan komme ind gennem døre, vinduer, sprækker i gulvet eller i fundamentet eller huller i taget. Her er forebyggelse vigtigt. Fx kan du beskytte døre, kælderskat og lysskakt med en opkant eller et trin, så vandet løber forbi huset, fremfor ind i det. Vand der trænger ind gennem gulv og fundamenter kræver vurdering af specialister. Ofte vil omfangsdræn være en god løsning, sammen med brug af diffusionsåbne (åndbare) malinger og ikke organiske materialer. Her skal du søge hjælp hos en byggesagkyndig og/eller en kloakmester.

Skal Klimalancen have adgang til min have? Ja. I projektperioden som typisk tager 3 uger efter indgået aftale vil montøren fra Klimalancen komme ind i haven et par gange. Efter 2-3 år kan du få et vedligeholdelsesbesøg, som vi varsler i forvejen. Vi sender altid en SMS på forhånd, så du ved, hvornår vi går ind i din have.

Hvordan virker Skybrudsventilen rent teknisk? Inde i Skybrudsventilens tragt er der en simpel mekanik, en flyder og en prop, der skelner regn fra skybrud. Vand fra skybrud løber det ud på overflader hvor vandet ikke gør skade i stedet for ned i kloakken, hvor det forårsager oversvømmelse. Ventilen aktiveres af vand fra taget, ikke fra kloakken.

Skal jeg både have Skybrudsventiler, regnbede og render /LAR? Det kommer an på din grund. Skybrudsventiler monteres under de egnede nedløbsrør, hvor terrænet falder væk fra fundamenter, kælderskakter og naboer. Hvis løsningen er LAR, regnbede, faskiner mv. der håndterer al regn, skal der etableres render mv. for at jorden omkring huset ikke opfugtes, hver gang det regner.

Hvordan vedligeholder jeg Skybrudsventilen? Hvis vandet i Skybrudsventilen synligt, når det ikke regner, trækkes tragten op. Det skidt, der lukker ventilen, rystes ud. Sæt derefter tragten på plads igen.

Hvor ofte kommer der vand ud i min have med Skybrudsventilen? 3-5 gange om året når det regner kraftigt, som under skybrud.

Må jeg så gerne fjerne ventilen igen? Ja, men så skal det meldes ind til forsyningen, og du skal selv stå for evt. reetablering af nedløbsrør.

Hvad hvis jeg skal sælge huset? Hvis du sælger dit hus, skal du gøre den nye ejer opmærksom på, hvorfor skybrudsventilen er monteret, og hvordan den vedligeholdes

Hvad hvis der sker en skade på mit hus? Hvis skaden er sket fordi montøren har monteret Skybrudsventilen forkert, dækker dennes forsikring. Men hvis du får opfugtning af fundamentet som følge af manglende vedligehold, er ansvaret dit.

Hvad med alt det vand der ender i min have? Under skybrud regner det både på dit tag og i din have. Så vandet ender i haven med eller uden Skybrudsventiler.

Betyder det så at grundvandet stiger? De fleste skybrud falder om sommeren. Her har grundvandsspejlet en tendens til at synke, fordi planter og træer er i vækst og generel fordampning er høj. De få gange Skybrudsventilerne er i overløb på en skybrudssæson vil derfor ikke hæve grundvandsspejlet synderligt.

Hvor meget vand kommer der ud i min have? Din have er som regel en del større end dit hus. Måske seks gange større. Så med Skybrudsventiler vil der ende 1/6 mere vand ude i din have, end der ellers ville gøre.

Hvis vandet ledes ud i haven, får jeg så en ”sø”? Ikke medmindre du oplever det i forvejen

Hvad kan jeg mere gøre? Mød Klimalancen i dit kvarter og tag naboen med. Hold øje her på siden og vores sociale medier for at finde informationer omkring nyeste projekter. Eller tag fat på os, hvis du er interesseret i at vi kommer forbi dit kvarter.

bottom of page