top of page
montører 11-kopi.jpg

Spørgsmål og svar

Oplysninger om Skybrudsventilen

Hvordan virker teknikken i en Skybrudsventil? Skybrudsventilen består af to dele: En betonfod og en tragt. Betonfoden stilles over sandfangsbrønden. Tragten passer ned i betonfoden. Inde i Skybrudsventilens tragt hænger en flyder og en prop. Når det regner normalt, løber vandet fra taget igennem ventilen ned i kloakken. Når det regner voldsomt, kan vandet ikke nå at løbe ud af tragtens lille hul, og det hæver flyderen i tragten. Og dermed også proppen under tragten. Ventilen aktiveres, og leder vandet ud på overflader, hvor vandet ikke gør skade. Ventilen lækker lidt. Det betyder, at tragten langsomt tømmes, når skybruddet er over, så tragten igen er åben til kloak, når den næste almindelige regn falder. Ventilen aktiveres af vandet oppe fra taget, ikke nede fra kloakken.

Hvordan vedligeholder jeg Skybrudsventilen? Hvis vandspejlet i Skybrudsventilen er synligt, når det ikke regner, er den stoppet. Og så skal den renses. Drej tragten op ad foden. Ryst det skidt, der lukker ventilen, ud. Drej tragten på plads igen. Vær opmærksom på, at risten lægges, hvor den skal, over kanten.

Hvordan monterer jeg Skybrudsventilen? Først skal du sikre dig, at der er fald væk fra dit hus, og vurdere, om der er et egnet areal til nedsivning af det ekstra vand. Faldet fra huset skal være 2-4 cm pr. meter og som tommelfingerregel skal det areal, der tager mod tagvandet være mindst lige så stort som den tagflade du afkobler.

Hvor ofte kommer der vand ud i min have med Skybrudsventilen? 3-5 gange om året når det regner kraftigt, som under skybrud.

Hvad skal Klimalancen i min have? Ved det første besøg undersøger og beskriver vi muligheder for afkobling af vand og klimasikring af dit hus. Indgår vi aftale om det, kommer vi efterfølgende, og monterer Skybrudsventiler. Vi sender altid en SMS på forhånd og banker på døren, så du ved, hvornår vi kommer. Efter 2-3 år kan du evt. få et vedligeholdelsesbesøg, som også varsles i forvejen.

Hvorfor giver et skybrud oversvømmelser? Skybrud er voldsom regn, der falder på kort tid. Det presser kloakkerne, og som myldretid på en motorvej, stopper det flowet. Og alt skybrudsvandet stiger op i samlebrøndene, indtil det begynder at løbe den forkerte vej ind i husene, eller som kloakvand ud i miljøet. Det bedste man kan gøre for at forhindre skybrud i oversvømme huse eller ende som kloakoverløb i naturen, er at vise dem udenom ’motorvejs-kloakken’. Særligt i de korte tidsrum skybruddene falder. Skybrud skaber problemer når der falder 15mm på 15 minutter, men falder den samme mængde på 15 timer giver ikke oversvømmelser, fordi det ikke giver ’myldretid’ i kloakken. Læs mindre

Hvad med alt det vand Skybrudsventilen sender ud i min have? Under skybrud regner det både på dit tag og i din have. Din have er som regel en hel del større end dit hus. Så med Skybrudsventiler vil vandet fra dit tag nedsive sammen med det der i forvejen lander i haven. Vi anbefaler ikke Skybrudsventilen til huse med meget små haver. Men fylder huset fx 1/5 af grunden vil havens skulle nedsive 1/5 mere vand. Med et skybrud på 15 mm, vil din have samlet skulle nedsive 18 mm.

Hvor meget vand kommer der ud i min have med Skybrudsventiler? Hvis din grund er 800 m² vil der lande 12.000 liter under et skybrud på 15 mm. Er dit hus 100 m² vil 1.500 af disse liter lande på dit tag.

Hvis Skybrudsventiler leder vand ud i haven, får jeg så en ”sø”? Ikke medmindre du oplever det i forvejen. I jordens øverste lag er der sædvanligvis 30% luft. Så et skybrud på 20 mm kan absorberes i 60 mm jord. Men da de færreste haver er helt vandrette, kan du efter et meget kraftigt skybrud opleve pytter de laveste steder i haven et par timer. Husk at havens laveste områder skal ligge væk fra bygninger.

Hvad er grundvandsspejlet? Grundvandsspejlet er overfladen af grundvandet. Under grundvandsspejlet er jorden mættet med vand med alle hulrum fyldt ud.

Stiger grundvandet når jeg får Skybrudsventiler? Nej. De fleste skybrud falder om sommeren. Her har grundvandsspejlet en tendens til at synke, fordi planter og træer er i vækst og generel fordampning er høj. De få gange Skybrudsventilerne er i overløb på en skybrudssæson vil derfor ikke hæve grundvandsspejlet synderligt.

Oplysninger om Lokal Afledning af Regn (LAR)

Hvad er bedst - Skybrudsventiler, regnbede, regntanke, faskiner eller..? For miljøet er det bedst, at så lidt regn som muligt ender som kloakvand. Men først og fremmest handler det om din grund: Hvor højt står grundvandsspejlet? Hvor meget plads er der til nedsivning i haven? Hvordan er faldet omkring dit hus? Hvad ønsker du? Svar på dette mv. Afgør, hvilke mulige løsninger vi vil anbefale dig. Er forholdene til det, og løsningen økonomisk fornuftig, anbefaler vi regnbede, faskiner, søer mv. der håndterer al regn i din have. Ønsker du at vande med vandet, vil vi anbefale regntønder, regntanke og søer. Står grundvandet højt, eller er du ikke så interesseret i store forandringer, vil vi anbefale dig Skybrudsventiler. Ofte anbefaler vi også en kombination af flere løsninger. Nogle gange er forholdende ikke til lokal vandhåndtering, og så anbefaler vi ingenting.

Kan jeg få reduceret min vandtakst med Skybrudsventiler? Skybrudsventiler giver ingen reduktion på vandregningen her og nu. Men med mange Skybrudsventiler i samme område vil de samlet reducere behovet for store anlægsinvesteringer i kloaksystemet. Så på sigt kan din og dine naboers indsats holde vandtaksterne på et minimum, fordi klimatilpasning på matriklerne koster op til 30 gange mindre end nye større kloakker.

Hvorfor laver forsyningen ikke bare større rør og bassiner? Det gør de også. Men hvis anlægsarbejder kan undgås eller udsættes, er der meget at vinde. Når forsyningsselskaber ønsker at samarbejde med dig og dine naboer om løsninger i jeres haver, er det fordi det er bæredygtigt og samfundsøkonomisk meget fornuftigt. Nye større kloakker koster op til 30 gange mere i pris og udleder 500 gange mere CO2 end enkle løsninger i din have. Regningen for nye større rør og bassiner sendes videre til borgerne, så for os alle giver det værdi at bevare eksisterende kloakker så længe som muligt.

Kan jeg få tilbagebetalt tilslutningsbidrag, hvis jeg afkobler vandet? I mange kommuner kan du få udbetalt et engangsbeløb fra ca. 15 - 30.000 kr. I spildevandsplanen vises de områder af kommunen, hvor det kan lade sig gøre. Ansøgningen består overordnet af disse trin: Ansøg kommunen om tilladelse til at nedsive vandet på din grund. Udfør arbejdet og få det færdigmeldt af en kloakmester. Ansøg forsyningen om tilbagebetalingen. Den får du, hvis du har fået nedsivningstilladelse. Læs mere om reglerne i din kommune eller dit forsyningsselskab.

Hvad er en stikledning? Det er et rør, som forbinder din samlebrønd med hovedkloakken ude under vejen. De fleste stikledninger har en dimension, der svarer til to nedløbsrør. Så hvis ud har mere end to nedløbsrør på dit hus, vil et kraftigt skybrud skabe problemer med opstigende vand i din samlebrønd, fordi stikledningen er en flaskehals, som forhindrer vandet i at komme ud i hovedkloakken. NB. Har du kælder kan Skybrudsventiler og andre lokale regnafkoblinger forhindre opstigende vand i samlebrønden. Og dermed også at vandet løber den gale vej ind i huset via rør, riste og toiletter.

Hvor kan jeg læse mere om forskellige brønde?

Hvor meget regn falder der på min grund?

Hvordan laver jeg en infiltrationstest i min have?

Vandet kommer ind i mit hus, men ikke gennem mine afløb. Hvad skal jeg gøre? Vand kan komme ind gennem døre, vinduer, sprækker i gulvet eller i fundamentet eller huller i taget. Her er forebyggelse vigtigt. Fx kan du beskytte døre, kælderskat og lysskakt med en opkant eller et trin, så vandet løber forbi huset, fremfor ind i det. Vand der trænger ind gennem gulv og fundamenter kræver vurdering af specialister. Ofte vil omfangsdræn være en god løsning, sammen med brug af diffusionsåbne (åndbare) malinger og ikke organiske materialer. Her skal du søge hjælp hos en byggesagkyndig og/eller en kloakmester.

Klimalancen lyder interessant – kommer I snart forbi? Kontakt os, hvis du er interesseret i at vi kommer forbi dit kvarter. Sammen kan vi evt. rette henvendelse til kommunen og forsyningen

bottom of page