top of page
IMG_5670-kopi 2.jpg

Skybrudsventilen

En introduktion
Skybrudsventilen i overløb

Skybrudsventilen

Beskyt miljøet med Skybrudsventilen! Denne enkle løsning monteres under dine nedløbsrør efter en nøje besigtigelse. Den fører normalt regnvand i kloakken. Men når kraftige skybrud rammer, aktiveres den automatisk og leder vandet ud i haven, hvor det ikke gør skade.

Monteret Skybrudsventil fra Klimalancen

Beskyt søen og havet

Ingen alene kan forhindre overløb, men mange kan i fællesskab sikre renere vand i søerne, åerne og havet. Mange Skybrudsventiler i samme område kan nedsive skybruddene lokalt i jordens naturbasserede bassiner. Går myndigheder og naboer sammen om lokale skybruds- og regnafkoblinger, kan det forhindre ødelæggende og forurenende overløb.

Med bl.a. Skybrudsventiler vi kan reducere behovet for store anlægsarbejder og spare samfundet for betydelige udgifter. Både hvad angår kroner, tid og CO2.

Monteret Skybrudsventil af Klimalancen

Mere nysgerrig?

Hvis du vil læse mere om Skybrudsventilen dens effekt, kan du finde mere materiale på linket herunder.

bottom of page