top of page
Fra borger til borger.HEIC

Fra borger til borger

Inspiration fra borger til borger

I klimalancen ønsker vi klimatilpasningen fortsætter efter vi har haft et projekt i et område. Det gør vi blandt andet ved at skabe et fællesskab omkring at håndtere sit vand. Det har vi stor erfaring med.

I Farum havde vi et afsluttende borgermøde, der skulle inspirere området borgere til deres LAR-Projekter. 

Ved borgermødet viste en af byens borgere sin fuldt-afkoblede have frem til flere af hans naboer. Det skabte inspiration hos de cirka 20 borgerne der var mødt op, og flere blev overraskede over - hvor enkelt en afkobling egentlig var.

Borgermødet var en stor succes.

Borgermøde i Farum
Borgermøde i Farum
bottom of page