top of page

Om Klimalancen

Sammen om løsningerne

Klimaforandringerne betyder, at vores byer, boliger og miljø er under pres. Vi arbejder med bæredygtige og borgernære løsninger.  

 

Når kloakvand pibler op af afløb og toiletter, kan det være nærliggende at tro at løsningen er større kloakker. Men det er sjældent bæredygtigt, i forhold til tid, kroner og CO2. Derfor udvikler vi løsninger, der aldrig bliver større end problemet.   

 

Vi har opfinderhøjde og modet til at gå nye veje sammen med borgere, myndigheder, forsikrings- og forsyningsselskaber.  

"Vores mission er at udvikle løsninger, der aldrig bliver større end problemet - løsninger med bæredygtighed i centrum."

Sammen om løsningerne

Regn er en af Klimaforandringernes helt store udfordringer. Skybrud bliver voldsommere og skaber oversvømmelser i huse, og leder også spildevand ud i vores søer, åer og fjorde. Vores kloakker virker fint til dagligt. Men ved skybrud bliver de overbelastede, og kan ganske enkelt ikke lede de store vandmængder væk.  

 

En løsning er at lave nye kloakker. Man regner med, at det vil udlede flere tusinde ton CO2, koste 100 mia. kroner og tage ca. 30 år at gøre plads til klimaforandringerne i kloaksystemerne. Det er ikke en bæredygtig løsning.  

   

Borgernær klimatilpasning er enkelt, effektivt og bæredygtigt. I stedet for at udskifte gode kloakker, kan vi f.eks. lede vandet ned i faskiner eller i regnbede - eller håndtere skybrud inde på matriklen med Skybrudsventilen.  

  

Også biodiversiteten er trængt. Men hver især kan vi hjælpe dyrelivet i haven og give levesteder til flere insekter, fugle, padder og pindsvin. Det betyder f.eks., at vi skal give plæneklipperen en pause og lade grene ligge i bunker i hjørnerne. Der er meget man kan gøre uden at anstrenge sig. Klimalancen kan hjælpe.  

  

I Klimalancen arbejder vi det, vi som borgere kan gøre for at sætte gang i en bæredygtig omstilling. Vi møder jer med den nyeste viden, løsninger og handling, hvor I bor. Sammen finder vi løsninger og deler erfaringer og viden.  

bottom of page