top of page
Roskilde 1.jpg

Resultater fra Farum

Resultater fra Farum

I samarbejde med Furesø Kommune og Novafos førte vi en vellykket kampagne i lokale medier, i postkasserne og på gader og veje. En kampagne, som førte til mange hundrede gode møder og samtaler med folk omkring Klimalancen. 

 

580 borgere var inviteret til projektet og i alt kom vi ind i 224 haver i Farum Vest.

Vi er imponerede over, at så mange borgere deltog i projektet ene og alene for at beskytte Farum Sø mod kloakoverløb. Ingen af husejerne havde personlige erfaringer med oversvømmelser i deres huse. Og 2 ud af 3 har slet ikke kælder.

Resultatet blev at vi sammen med borgerne fik regn- og skybrudsafkoblet 10.000 m² tagflader. Under et tredobbelt skybrud betyder det at 450 m³ rent vand nedsiver i haverne, i stedet for at ende som kloakvand i søerne. 

Samarbejdet med borgerne er samfundsøkonomisk meget fornuftigt. Alternativt skulle Novafos have bygget bassiner til overløbsvandet på rekreative arealer ved Farum Sø. Til den 3 dobbelte pris og hundrede gange større CO2 udledning.

Klimalancen og de enkle lokale løsninger med bl.a. Skybrudsventiler viser vejen til enkel, bæredygtig og omkostningseffektiv klimatilpasning, som kan anvendes mange steder. i mange kommuner.

Resultater
Matrikelprojekter: 

Skybrudsventiler monteret: 
Skybruds- og regnafkoblet tag: 

 
224

187
ca. 10.000 m2

Afsluttende rapport fra projekt i Farum
bottom of page