top of page
index.jpg

Resultater fra Glostrup

Resultater fra Glostrup

På Erdalsvej i Glostrup var beboerne trætte af de gentagne kælderoversvømmelser, der opstod år efter år, og af deres henvendelser til forsyningen.

Forsyningen var klar over, at servicemålet for fælleskloakken på Erdalsvej ikke blev opfyldt.

Noget måtte gøres, og det var forsyningens ansvar.

At udvide kloakkerne ville blot flytte problemet til andre områder og kvarterer, udover at det ville være dyrt og kræve generende anlægsarbejde. Det ville også tage år, før der var en løsning for beboerne på Erdalsvej.

Derfor blev den lokale løsning at afkoble skybrud og/eller regnvand fra tagene og vejarealet på Erdalsvej. Dette blev Skybrudsventilens første testsprojekt i stor skala.

Skybrudsventiler blev monteret helt eller delvist på 90% af vejens huse, og der blev desuden etableret et magasinfortov, som tilbageholdt vandet fra vejen.

Alle disse løsninger blev finansieret og udført af Glostrup Forsyning.

Efter implementeringen af disse lokale initiativer overholder Glostrup Forsyning servicemålet, og beboerne er glade, fordi deres kældre forbliver tørre.

Resultater
Matrikelprojekter: 

Skybrudsventiler monteret: 
Skybruds- og regnafkoblet tag: 

 
30

42
ca. 50%

bottom of page