top of page
index.jpg

Resultater fra Roskilde

Resultater fra Roskilde

Klimaforandringer med hyppigere og kraftigere skybrud udfordrer vores byer, kloaksystemerne, miljøet og boliger. 

Traditionelt udbygges spildevandssystemerne så de kan rumme mere og mere vand. Men det er voldsomt dyrt og udleder enorme mængder CO2. Og når skaden sker, kan vi regne med  forsikringsselskaberne betale for renoveringerne efter skybrud. Også dette er både ekstremt omkostningsfuld og langt fra bæredygtig.

i dette pilotprojekt håndterede vi skybrud ved kilden.

I Klimalancens pilotprojekt i Roskilde har alle interessenter – kommunen, forsyningsselskaberne, forsikringsselskaberne og borgerne – valgt at gå sammen om at investere i afkoble skybrudsvandet fra villatage i et udvalgt villa område. Med Skybrudsventiler håndteres en stor samfundsudfordring før vandet løber ned i kloakken.

I villaområderne omkring Helligkorsvej inviterede vi 300 husstande  til at få gratis rådgivning om sikringsløsninger og installation af skybrudsventiler, hvis de selv monterede dem.

125 borgere deltog i projektet med ønske om at beskytte eget hjem og aflaste kloaksystemet. 

I løbet af projektperioden blev omkring 5000 m² tag afkoblet i cirka 16 uger. Pris ca. 1 million. Samfundsøkonomisk et meget fornuftigt projekt, både hvad angår kroner, tid og CO2 udledning.

 Klimaforandringer kræver ny tænkning og samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Vi takker borgerne i Roskilde, Fors A/S, Roskilde Kommune og LB Forsikring for et godt samarbejde.

Resultater
Matrikelprojekter: 

Skybrudsventiler monteret: 
Skybruds- og regnafkoblet tag: 

 
125

121
 ca. 5000 m2

bottom of page