top of page
Roskilde 1.jpg

Vejmøder i Farum

Her kan du møde Klimalancen i Farum Vest

For at møde dig og dine naboer, kører Klimalancen ud og afholder vejmøder forskellige steder i jeres område. Omkring Klmalancen vil vi fortælle om klimatilpasning, vise løsninger og svare på dine spørgsmål.

Hvis du efter der er interesseret i at få besøg af Klimalancen, kommer vi på besøg og skitserer et projekt, der passer til jeres ønsker og havens  muligheder. Helt gratis for dig.

Novafos betaler for den borgernære klimatilpasning, fordi det er meget fornuftigt i forhold til tid, kroner og CO2.

Bliver du del af projektet er du med til at reducere overløb af spildevand til Farum Sø. Og så er der flere gode badedage!

Se hvor og hvornår vi kommer tæt på dig

Køreplan i Farum
Køreplan i Farum
bottom of page