top of page
IMG_6412-b.jpg

Roskilde

Kære husejer i villakvarteret Helligkorsvej i Roskilde

Vores klimaforandringer betyder desværre flere skybrud og mere ekstrem regn. Det kræver handling for at undgå uønskede vandmasser i vores huse.

Kom og hør hvordan du kan klimasikre din bolig og dit nærområde.

Klimalancen – rådgivning til den enkelte husejer
Klimalancen er en mobilenhed der rådgiver om klimasikring. Vi besøger
dit lokalområde fra august til oktober. Vi er specialiserede i klimasikring og vejledning til boligejere. Vi vil fortælle om hvordan du kan klimasikre din bolig – og din nabos. Vi ser på din bolig og rådgiver om lige netop de tiltag der kan hjælpe dig bedst.

Vi rådgiver om løsninger, der er passer den virkelige verden – det betyder løsninger, der kan betales af almindelig privat økonomi og installeres uden store anlægsarbejder. Mød os ved Klimalancen, hør

vores oplæg og aftal en tid for besigtigelse i haven. Du er også velkommen til at sende en mail til: info@klimalancen.dk.

Fælles problem kræver fælles løsning
Vores besøg er en del af et samarbejde med jeres forsyningsselskab, Fors og Roskilde Kommune som har igangsat dette pilotprojekt i jeres område. Lykkes det at skybrudsafkoble dele af tagvandet fra private boliger vil det kunne bevare de eksisterende kloakker. Det er både bæredygtigt og langt den billigste løsning for borgerne - og frem for alt skåner det os alle for oplevelsen af uønsket kloakvand i huse, kældre, byer og natur.

Vi håber på, at vi mødes ved Klimalancen.

 

Kom og hør hvad du kan gøre!

Fors logo
Roskilde kommune logo
LB forsikring logo
bottom of page