top of page
IMG_7446.HEIC

Farum

Kære Husejer i villakvarteret nær Doktorens Bugt i Farum Vest

Dine kloakker fungerer godt til hverdag. Men når
det regner kraftigt, ved skybrud, har de svært ved at
følge med. Det kan få dem til at løbe over og skade hjem, veje og natur.

Med enkle løsninger kan du reducere overløb til Farum Sø og forbedre badevandskvalite-ten ved Doktorens Bugt.
Hvordan? Det kan du høre mere om, når du møder Klimalancen hjemme i dit kvarter.

Traditionelt graver Novafos A/S vejene op for at løse udfordringer med skybrud. Men denne gang, i dette pilotprojekt, vil vi løse

opgaven sammen med dig og dine naboer inde på matriklerne. Fordi det er effektivt, enkelt og bæredygtigt, Både hvad angår CO2, tid og økonomi.

Mød Klimalancens eksperter i klimatilpasning og få et uforpligtende ha- vebesøg, hvor vi skitserer relevante løsninger i din have sammen med dig. Er Skybrudsventiler aktuelt og indgår du en aftale med Novafos A/S, bliver Skybrudsventilerne monteret kvit og frit i din have. På den måde kan vi sammen sikre renere vand i Farum Sø. Allerede til sommer.

Novagos logo
Furesø Kommune logo
bottom of page