top of page
4 (2)-kopi_edited.jpg

Gode råd til dig med kælder

Vand i kælderen

Klimalancens striber

Med klimaforandringerne kommer udfordringer som oversvømmelser og fugtproblemer, der kan påvirke vores hjem og leveområder. Og oftest, er problemerne værst i kælderen. 

Uanset om du aldrig har oplevet vand i kælderen, eller du kæmper med regelmæssige oversvømmelser, er der skridt, du kan tage for at beskytte dit hjem og bidrage positivt til dit lokalmiljø.'

'

Tag handling nu. Inden det næste skybrud.

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

Gode råd til dig med kælder

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

Hvis du aldrig har vand i kælderen kan du:

• Være glad - og hjælpe din nabo, dit kvarter og vandmiljøet med lokal klimatilpasning så kloakken ikke overbelastes

Hvis du får 2-10 cm vand i kælderen med års mellemrum kan du:

• Undersøge muligheden for Lokal Afledning af Regn (LAR) i haven og/eller få skybrudsventiler
• Få et klimatjek omkring huset, og sørge for at vandet ledes væk fra hus og kælderskakt

Hvis du ofte får mere end 15 cm vand i kælderen, som kommer fra afløb og toilet, kan du:

• Hyre en kloakmester til installation af højtvandslukkere (fra ca. 20.000kr./afløb)
• Installere Skybrudsventiler, så du ikke sender problemet videre til naboerne

Hvis du og dine naboer får 1 - 5 cm vand i kælderen fra afløbet hvert år, kan du:

• Tale med dit spildevandsselskab om lokale løsninger i kvarterets haver og på vejene

Hvis du har fugt og skimmel i væggene kan du:

• Etablere omfangsdræn (tal med en entreprenør)
• Bruge diffusionsåben maling på væggene i kælderen
• Fjerne organiske materialer fx trægulve og tæpper og løfte alle møbler op fra gulvet og holde dem ude fra væggene

Hvis du har synligt vandspejl i kælderen, har du måske utætheder i gulv og fundament eller højtstående grundvand. Her er det godt at tale med en bygningssagkyndig og få drøftet:

• Om problemet kan løses udefra med omfangsdræn?
• Kan beton/fliser og andre materialer, der tætner sprækker løses problemet?
• Er der organiske materialer, som holder på fugt og skimmel?

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
bottom of page