top of page
2-kopi.jpg

Vand og Biodiversitet

Sådan kommer du i gang med LAP og LUR

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

Vi har brug for biodiversitet – mangfoldighed i økosystemet er grundlaget for naturens fødekæder og i sidste ende vores egne levevilkår. Biodiversiteten er udfordret i Danmark. Blandt andet fordi store dele af Danmark er opdyrket som landbrugsjord eller bruges til skovbrug. Det giver udfordringer for både planter og dyr, hvor flere og flere både dyr og planter er truede. EU er i gang med lovgivning på området, men du kan med få tiltag gøre dit til at styrke biodiversitet – allerede i dag.
 

Alt grønt tæller og gør godt. Biodiversitet kræver blot forskellige planter og steder, hvor vores insekter kan hvile og yngle. Det kan etableres i en krukke på altanen eller i et hjørne af din have. Man kan gå til opgaven som ’doven haveejer’ ved at lade græsset
gro, samle bunker med blade og kvas og lade dem blive liggende og evt. fjerne arealer med flisebelægning. Man kan også have en velordnet og plejet have fuld af biodiversitet – her skal blot være forskellige planter med forskellige blomstringstider. Særligt stauder med sen blomstring har stor værdi for vores insekter, der sidst på sommeren og i det tidlige efterår kan have svært ved at finde nektar. Disse stauder er tilmed til stor glæde for haveejerne - og pudsigt nok blandt de mindst pasningskrævende.

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

For at støtte biodiversiteten kan du:

• Plante stauder, buske og træer med forskellig blomstring på tværs af året
• Lade blade og afklippede grene formulde i kvashegn eller et hjørne af haven
• Fokuser på hjemmehørende planter, som er levesteder og spisekammer for lokale insekter og smådyr
• Lade græsset gro og sætte blomst
• Sørge for tilgængeligt vand for insekter – fuglebad eller en underskål med vand
• Begrænse / fjerne arealer med flisebelagte områder i din have

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

Se en borger i Middelfart, der har lavet en have, hvor vand spiller en helt essentiel rollie. For når det begynder at regne, løber vandet rundt i hele haven, i små vandløb og render.

bottom of page