top of page
MarieHoybye3-kopi.jpg

Håndtering af Regnvand i din have

Sådan kommer du i gang med LAP og LUR

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

Vi skal værne om vandet. Løber det i kloakken bliver det til spildevand, og der skal bruges mange ressourcer på at få det rent igen.

Derfor er der fordele ved at opsamle regnvand, før det ryger i kloakken, og i stedet bruge det til planter og dyreliv i haven.
I mange kommuner er der mulighed for at få tilbagebetalt et engangsbeløb på omkring 25.000 kr. hvis du afkobler hele dit tag. Eller det halve beløb, hvis kun halvdelen af dit tag afkobles.

* LAR betyder Lokal Afledning af Regn.
LUR betyder Lokal Udnyttelse af Regn

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

  1. Find ud af hvad der er teknisk muligt, og om man kan gemme vandet til senere brug i f.eks. vandtanke. Det kan Klimalancen hjælpe dig med.

  2. I samarbejde med en entreprenør eller regnvands- konsulent beregnes hvor stort et anlæg med nedsivningsareal, du skal bruge. Se evt. hvordan du beregner her: www.laridanmark.dk.

  3. Ansøg om nedsivningstilladelse via din kommunes hjemmeside.

  4. Søg om godkendelse for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag via dit forsyningsselskabs hjemmeside.

  5. Anlægget udføres og det kan du evt. selv gøre, men en autoriseret kloakmester skal afkoble kloakken. Det er vigtigt, at de afkoblede rør ikke ender som rottereder under huset.

  6. Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag udbetales, når anlægget er etableret og godkendt. Autoriseret kloakmester skal godkende dit anlæg, og udsteder certifikat for godkendelse.

Sådan gør du

Vandtank i Farum
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

En borger i Farum, fortæller her, om LAR og LUR i hans egen have. Borgerne har tilkoblet en regntønde til nedløbsrøret, med overløb til en sø i haven. Det betyder, at nedløbsrøret er helt afkoblet fra kloakken.

Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber

Udforsk flere guides

Bliv klogere på biodiversitet og vandhåndtering i vores guides.

Vand og biodiversitet
Grønne tage
Tommelfingerregler biodiversitet
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
Klimalancens striber
bottom of page